Wiarygodność

Moje biuro powstało we wrześniu 2010 roku. Posiadam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych: nr nr 36363/2010. Prowadzę  księgowość spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Przez ponad dziesięcioletni okres pracy w kilku firmach na stanowisku księgowej i głównej księgowej zdobyłam zaufanie Klientów działających w branżach: usługowej, handlowej i produkcyjnej. W tym zakresie prowadziłam pełną obsługę księgową dla klientów z kraju i zagranicy. Mam doświadczenie w prowadzeniu:

  • spółek ,podmiotów z kapitałem zagranicznym;
  • podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Odpowiedzialność

Wiem, jak ważna jest skrupulatność i bezpieczeństwo. Dlatego Biuro Rachunkowe Efra ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność prowadzonych spraw z obowiązującymi przepisami polskiego prawa finansowego, podatkowego oraz zasadami i standardami rachunkowości.

Wszystkie czynności wykonywane w Biurze Rachunkowym Efra są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów i najwyższą jakość świadczonych usług, korzystamy z innowacyjnych technologii internetowych.
Nowoczesny serwer z zabezpieczeniami oraz zaawansowane procedury sporządzania bieżących archiwizacji baz umożliwiają bezpieczną i szybką realizację powierzonych zadań.

Share this Page