Usługi płacowo-kadrowe

Specjalnością Biura Rachunkowego Efra są także usługi płacowo-kadrowe, w zakres których wchodzą:

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac z umów o pracę;
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie druków ZUS RMUA, DRA, ZIUA, ZWUA ;
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • prowadzenie akt osobowych pracownika;
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
Share this Page