Kadry i płace z obsługą ZUS i US – cennik

Kadry i płace z obsługą ZUS i US

Cennik usług:

 • za 1 pracownika – 35 zł + VAT
 • od 1 do 5 pracowników – 175 zł. + VAT
 • od 6 do 10 pracowników – 350 zł. + VAT
 • od 11 do 20 pracowników – 650 zł. + VAT
 • powyżej 20 pracowników – każdych 10 pracowników – 200 zł. + VAT
 • obsługa płacowa jednego pracownika – 25 zł.+ VAT

Deklaracje

 • ZUS – w cenie usługi

Cennik wybranych usług dodatkowych

 • Deklaracje roczne PIT – 50zł
 • Sporządzenie wniosku kredytowego – od 150 zł
 • Sporządzeni biznes planu – od 300 zł
 • Sporządzenie analizy ekonomicznej – od 200 zł
 • Sporządzanie wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 500 zł
 • Rejestracja podatnika w urzędach – w cenie usługi
 • Porady ekonomiczno-finansowe – w cenie usługi

Nasze biuro podatkowe świadczy również usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych – cennik
 • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów – cennik
 • prowadzenia doradztwa ekonomiczno-finansowego (biznes plan, wnioski kredytowe, rejestracja w urzędach) – cennik
Share this Page