certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego

Skontaktuj się z nami

Imię
E-mail
Temat

Twoja wiadomość

Wnioski o dotacje z Urzędu pracy

wniosek o dotację z Urzędu Pracy

Każdy bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy może ubiegać się o jednorazowe  środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.  Maksymalna wysokość dofinansowania  na założenie własnej firmy to 20 196, 66 gr [stan na sierpień 2011] ( kwota stanowi  równowartość 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia ). Kwota dotacji różni się w zależności od kwoty przyznanej danemu urzędowi – w woj. mazowieckim maksymalna dotacja wynosi 16 000 zł.

Chcąc otrzymać bezzwrotne dofinansowanie bezrobotny powinien zgłosić się do Urzędu Pracy, w którym jest zarejestrowany  i złożyć stosowny wniosek w odpowiednim terminie (terminy przyznawania dotacji ogłaszane są przez Dyrektora Urzędu Pracy).

Wniosek o dotację stanowi opisową formę biznesplanu. Jest to dokument, który ma przekonać komisję, że bezrobotny jest gotowy do podjęcia działalności gospodarczej i to właśnie on powinien otrzymać dotacje z Urzędu Pracy. Jeśli szukasz pomocy osoby, która wypełni Twój wniosek i pomoże Ci w jego rozliczeniu, skontaktuj się z nami.

Co zawiera prawidłowo wypełniony wniosek o dotacje

Prawidłowo wypełniony wniosek na dotacje z Urzędu Pracy powinien zawierać:

  • kwotę wnioskowanych środków;
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
  • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
  • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków;
  • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Do wniosku należy również dołączyć odpowiednie załączniki. Listę obowiązkowych załączników znajdziecie państwo na stronie – Wnioski o dotacje z Urzędu Pracy – załączniki lub w Gotowym wniosku o dotacje z Urzędu Pracy (wzór pochodzi ze strony Urzędu Pracy w Warszawie)

 

Jeśli poszukujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku oraz tworzeniu biznesplanu dla Twojej działalności, jesteśmy w stanie Ci pomóc.  W naszym biurze rachunkowym zajmujemy się również rozliczeniem dotacji oraz prowadzeniem księgowości firm. Zadzwoń i dowiedz się więcej.