certyfikat Rzetelnego Biura Rachunkowego

Skontaktuj się z nami

Imię
E-mail
Temat

Twoja wiadomość

Na co można a na co nie można przeznaczyć dotacji z Urzędu Pracy

dotacje z Urzędu PracyGeneralnie pieniądze z dotacji można przeznaczyć na wszystkie wydatki mające związek z uruchomieniem działalności. W praktyce każdy Urząd Pracy może ograniczyć listę wydatków, które można sfinansować z dotacji.

Gdzie szukać odpowiedzi na pytanie – na co mogę, a na co nie mogę wydać pieniędzy z dotacji?

 

Dokładne informacje na temat tego, co można a czego nie można sfinansować z dotacji powinny znajdywać się w regulaminie przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej danego Urzędu Pracy (Urzędu, w którym bezrobotny składa wniosek o dotacje)

Na podstawie regulaminu zamieszczonego na stronie Urzędu Pracy w Warszawie, przygotowaliśmy  listę, co można a czego nie można umieścić na liście wydatków, które bezrobotny będzie mógł pokryć z dotacji z Urzędu Pracy.

Na co możesz przeznaczyć pieniądze z dotacji z Urzędu Pracy

 • zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakupu materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • reklamę oraz oznaczenie flagą Unii Europejskiej oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia (zgodnie ze Strategią Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013)
  (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakupu materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym
  np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakupu nazwy witryny internetowej (do 200 zł.),
 • kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie).

Źródło – http://www.up.warszawa.pl/druki/jed200511/zasady200511.doc

 

Pamiętaj
Realizacja wydatków musi nastąpić w terminie do 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej, jednak nie wcześniej niż po dniu zawarcia umowy, przy czym kwalifikowane będą tylko te operacje finansowe, które zostały faktycznie wykonane.


Na co nie możesz przeznaczyć pieniędzy z dotacji z Urzędu Pracy

 • podjęcie działalności gospodarczej, która nie może być objęta pomocą na zasadach
  de minimis,
 • zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep,
 • finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np. koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np.: opłata za abonamenty, opłaty za Internet, opłata za hosting),
 • pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
 • finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Źródło – http://www.up.warszawa.pl/druki/jed200511/zasady200511.doc


Jeśli poszukujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku oraz tworzeniu biznesplanu dla Twojej działalności, jesteśmy w stanie Ci pomóc.  W naszym biurze rachunkowym zajmujemy się również rozliczeniem dotacji oraz prowadzeniem księgowości firm. Zadzwoń i dowiedz się więcej.